Zabawa „Berek z bramek” to propozycja środka treningowego na początek zajęć z młodymi adeptami piłki nożnej. Jest ona dość dynamiczna, a rywalizacja na punkty wśród dzieciaków zawsze sprawdza się fantastycznie. O co w niej chodzi i jak ją przygotować? Szczegóły prezentuję poniżej.

Organizacja

 • Pole zabawy dostosowane do liczby zawodników biorących w niej udział,
 • W polu zabawy ustawione bramki z pachołków, w których ustawieni są berkowie, pozostała część zawodników ustawiona swobodnie.

Przebieg

 • Zawodnicy w środku wykonują różne ćwiczenia ogólnorozwojowe (bieg, bieg tyłem, podskoki itd.),
 • Na sygnał trenera berkowie startują z bramek i mają dziesięć sekund na złapanie zawodnika uciekającego. Po złapaniu jednego gracza berek sprowadza go do swojej bramki i otrzymuje punkt,
 • Po trzech seriach następuje sumowanie punktów i wymiana berków.

Modyfikacje

 • Zawodnicy środkowi i berkowie w bramkach wykonują ćwiczenia ball master. Na sygnał trenera zostawiają piłki i następuje gonienie uciekających,
 • Zawodnicy środkowi mają piłki w dłoniach i wykonują ćwiczenia z piłkami (kozłowanie, podrzucanie itd.),
 • Berkowie nie gonią na czas, a na punkty – kto więcej złapie.

Zadania w zabawie

 • Szybka reakcja – gonię; uciekam,
 • Orientacja – gonię zawodnika, który jest najbliżej; uciekam w wolną przestrzeń,
 • Wykonywanie jak największej liczby zmian kierunku oraz rytmu biegu przez goniącego i uciekającego.