Gra: 2×1 + br

Gra 2×1 + br, w której koncentrujemy się na dwóch fundamentach w atakowaniu: wykonaniem podstępu