Propozycja ćwiczenia w formie ścisłej, którą stosuję od czasu do czasu podczas części wstępnej treningu (i nie widzę w tym większego problemu, zajmuje ona około 5-10 minut całości zajęć). Proponowany środek treningowy z łatwością łączy ze sobą elementy techniki (różne formy prowadzenia piłki) z motoryką (element szybkości, rytmizacji, reakcji, czy łączenia kilku ruchów).

Organizacja

 • Podział zawodników na mniejsze grupy (maksymalnie 2 osoby przy jednej stacji),
 • Stacje wyznaczone z pachołków lub stożków,
 • Pomiędzy stacjami ustawione pachołki lub tyczki do mijania,
 • Przy pierwszym z pachołków ustawiona piłka.

Przebieg

 • Zaczyna zawodnik jednej z grup – wykonuje szybką przebieżkę do piłki,
 • Zawodnik przeprowadza piłkę pomiędzy pachołkami (w wyznaczony przez trenera sposób lub dowolnie) i zatrzymuje ją przy trzecim pachołku (przebiega na drugą stronę),
 • Zawodnik po przeciwnej stronie w momencie reaguje na zatrzymanie piłki przez partnera i wykonuje to samo zadanie z drugiej strony.

Przykładowe zadania

 • Szybka reakcja zawodnika na postawienie piłki przez partnera,
 • Panowanie nad piłką podczas prowadzenia,
 • Szybkość działania z piłką,
 • Prowadzenie piłki obiema stopami.

Jeśli chodzi o tego typu ćwiczenia – pamiętaj o tym, by nie zajmowały one zbyt dużo czasu podczas Twojego treningu. Skup się w nich na prostych elementach związanych z kształtowaniem koordynacji ruchowej oraz aspekcie stricte technicznym. Każde ćwiczenie jest dobre, jeśli spełnia ono postawiony przez Ciebie cel.