Nie boję się formy ścisłej i bardzo prostej, zwłaszcza na początku treningu. Mogę w niej pozwolić sobie na spokojne tempo i dokładne obserwowanie swoich zawodników, ich techniki, sprawności ruchowej i mam czas na korekty.

Środek treningowy prezentowany dziś sprawdzi się zarówno wśród młodszych i starszych dzieci – dużo prowadzenia piłki, przyjęcie kierunkowe i mnóstwo ćwiczeń ruchowych. Ja przygotowałem wersję ze slalomem i podskokami, ale śmiało możesz kombinować i wprowadzać własne pomysły.

Organizacja

  • Podziel zawodników (maksymalnie 10-14, by zachować intensywność ćwiczenia) jak na grafice pomocniczej.
  • Rozstaw sprzęt treningowy – płotki, tyczki i stożki jak na grafice pomocniczej – jeśli chcesz mocniejszych podań – wyznacz większe odległości i odwrotnie. Wszystko zależy od grupy zawodników z jaką przeprowadzasz trening.

Przebieg

  • Ćwiczenie jednocześnie zaczynają zawodnicy z piłkami od prowadzenia futbolówki między tyczkami.
  • Po prowadzeniu podają oni do piłkarzy w środku, ci przyjmują piłkę kierunkowo i zagrywają do kolegi z przodu, następnie wykonują podskoki nad płotkami.
  • Trzeci zawodnik przyjmuje piłkę kierunkowo i zagrywa ją na początek następnej grupy.
  • Wszyscy zawodnicy przechodzą na kolejną „stację” za podaniem.
  • Po określonym czasie zawodnicy powinni ćwiczyć w drugą stronę – podanie, płotki; przyjęcie kierunkowe, prowadzenie między tyczkami, podanie; przyjęcie kierunkowe, podanie do kolejnej grupy. Ważne, ponieważ ćwiczymy w ten sposób drugą stopę.

Wskazówki

  • Zamiast płotków twoi zawodnicy mogą np. czołgać się, chodzić na czworakach, wykonywać przewroty w przód lub w tył i inne ćwiczenia koordynacyjne.
  • Przyglądaj się sprawności ogólnej swoich młodych piłkarzy, zwracaj im uwagę, gdy wykonują zadania niepoprawnie. Detale robią różnice.
  • Ćwiczenie jest dość kompleksowe – jest podanie, przyjęcie, prowadzenie, koordynacja. Możesz skupić się np. tylko na prowadzeniu – zawodnicy przeprowadzają piłkę do kolejnych stacji, a zamiast podania i podskoków nad płotkami możesz zastosować puszczenie piłki pod płotkiem i przeskok nad i przeprowadzenie piłki do kolejnej osoby np. podeszwą.