Bardzo prosty środek treningowy (oraz kilka jego modyfikacji), dzięki któremu będziesz nauczać i doskonalić grę 1×1 w obronie. Zadaniem zawodnika będącego w fazie obrony będzie wymuszanie na atakującym odpowiednie zachowania i ukierunkowanie go w wybrany sektor lub na słabszą nogę.

W ćwiczeniu doskonalić będziesz także precyzję i siłę podania oraz przyjęcie kierunkowe – elementy na które również powinieneś zwracać tutaj swoją uwagę.

Organizacja

  • Podziel zawodników na 4-osobowe grupy – większa intensywność.
  • Ustaw dwa kolory stożków między zawodnikami (odległość między nimi możesz dopasować – mocniejsze podania, to większa odległość).
  • Zawodnicy biali mają piłki.

Przebieg

  • Zawodnik biały podaje piłkę do zawodnika czarnego i wskazuje kolor.
  • Zawodnik czarny musi przyjąć piłkę kierunkowo w stronę odpowiedniego koloru.
  • Zawodnik biały wyskakuje do przeciwnika i sprowadza go do boku nisko na nogach (w stronę koloru, który wypowiedział).
  • Po sprowadzeniu zmiana ról.

Pierwsza wersja ćwiczenia odbywa się w sposób pasywny – atakujący nie zmienia kierunku prowadzenia piłki, broniący ma zadanie odprowadzić przeciwnika nisko na nogach za stożek. W kolejnych modyfikacjach następuje już element rywalizacji.

Modyfikacja 1

Zawodnik biały zagrywa piłkę do czarnego. Zadaniem broniącego jest sprowadzenie atakującego za jakikolwiek stożek i niedopuszczenie do przejścia środkiem (między stożkami).

Modyfikacja 2

Zawodnik biały zagrywa piłkę do czarnego i wypowiada kolor (wybiera stronę, której będzie bronić np. czerwony). Zadaniem broniącego jest niedopuszczenie do przejścia za czerwonym stożkiem.